Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Công ty cổ phần may Phú Thành  công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2016.

Tải BCTC  quý 3 hợp nhất tại đây

Tải BCTC  quý 3 riêng tại đây