BC kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của MPT
Công Ty Cổ Phần May Phú Thành Công Bố Thông tin về việc BC kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của MPT
tải công văn tại đây