CÔNG VĂN CBTT

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán hà Nội
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

1. Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH
(Mã chứng khoán: MPT)
2. Trụ sở chính: KCN Trường An, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
3. Điện Thoại: (04) 3365 1244
4. Người thực hiện CBTT:
– Họ Và tên: NGUYỄN VIẾT TÙNG – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty
– Địa Chỉ: Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội
– Điện Thoại: (04) 3365 1244
5. Loại Công Bố Thông Tin: Bất Thường
6. Nội dung Thông Tin Công Bố:
Thay đổi tài khoản ngân hàng nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. cụ thể như sau:
Số tài khoản ban đầu: Số 22210000988088 tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân
Số tài khoản thay đổi: Số 100001509378 tại Ngân Hàng TMCP Quốc dân – Chi Nhánh Hà Nội
7. Thông Tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn: http://phuthanhgroup.com.vn/ (mục “Quan Hệ Cổ Đông”)
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
– Nghị Quyết HĐQT số…/2016/NQ-HĐQT;

Nơi nhận: NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
– Như Trên; CHỦ TỊCH HĐQT
– Thành Viên HĐQT Công Ty;
– Thành Viên BKS Công Ty;
– Ban TGĐ Công Ty;
– Lưu VT. NGUYỄN VIẾT TÙNG