CTCP May Phú Thành đã hoàn tất thoái vốn tại CTCP Melange Việt nam
Vui lòng xem chi tiết tại đây