Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi CTCP Dệt may Phú Vĩnh Hưng và CTCP Đầu tư phát triển 299
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Bài viết khác