Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi CTCP Dệt may Phú Vĩnh Hưng và CTCP Đầu tư phát triển 299
Vui lòng xem chi tiết tại đây