Dịch Covid hoành hành – Phú Thành có cách hỗ trợ các hộ chăn nuôi.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI CHĂN NUÔI HEO

Trước sự hoành hành của đại dịch Covid đã ảnh hưởng rất nặng nề tới đời sống của đại bộ phận người dân Việt Nam và đặc biệt hơn là người chăn nuôi.

Giá thức ăn chăn nuôi biến động tăng liên tiếp, nhưng giá những sản phẩm đầu ra của ngành chăn nuôi lại thấp kỷ lục. Người chăn nuôi đứng trước lựa chọn tiếp tục tái đàn hay không.

Với tôn chỉ “Phú Thành luôn vì lợi ích người chăn nuôi” và chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi đặc biệt trong bối cảnh khó khăn lịch sử này, Công ty quyết định triển khai chương trình khuyến mại nhằm hỗ trợ người chăn nuôi heo thời gian từ 08/9/2021 đến 15/11/2021.

Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ với Công ty theo số Hotline: 0220 2468 888 để được hỗ trợ

22222
      Khuyến mại OSIMIC

 

4444
                                                                         Khuyến mại OMEGA