Tầm nhìn – Sứ mệnh

Sứ mệnh:

Cung cấp các giải pháp dinh dưỡng giúp nâng cao năng suất vật nuôi, chất lượng thực phẩm góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Tầm nhìn:

Trở thành tập đoàn vững mạnh trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Phát triển theo chuỗi khép kín sản xuất thực phẩm an toàn, theo tiêu chuẩn chất lượng cao.