Bổ nhiệm ông Lê Xuân Hùng làm Phó Tổng giám đốc mới của công ty
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Bài viết khác