Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại CTCP Dệt may Supertex
Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại CTCP Dệt may Supertex là 342.000 cổ phần với giá 10.000đ/cổ phần.
Sau khi thoái vốn, CTCP May Phú Thành sở hữu 0 cổ phần của CTCP Dệt may Supertex

Vui lòng xem đầy đủ văn bản tại đây